Tečaj za vodjo enote (Nižji gasilski častnik)

V soboto 17.3.2018 sta dva operativna gasilca naše PGD na Igu opravila zaključno preverjanje na tečaju za Vodjo enote in s tem pridobila čin Nižji gasilski častnik. Tečaj je sicer potekal ob vikendih od konca novembra do sredine februarja v gasilskem centru Grosuplje. Tečajniki so se v tem času podrobno spoznali s številnimi tematikami s področja gasilstva (Organizacija gasilstva, Zaščita telesa in dihal, Radijske veze, Tehnično reševanje, itn.) s poudarkom na konceptu vodenja enote oziroma oddelka. Poleg teoretičnega dela je bila obvezna prisotnost na treh praktičnih vajah, ki so potekale v Grosuplju. V okviru praktičnega dela so tečajniki vadili vodenje enote na primerih različnih scenarijev intervencij (prometne nesreče, notranji požari, travniški požari, itn.). Teoretičnemu in praktičnemu so sledili najprej pisno in ustno preverjanje znanja ter priprava seminarske naloge s področja gasilske taktike. Sobotno praktično preverjanje znanja je potekalo na vadbenem poligonu ICZR na Igu, tečajniki pa so v formacijah posameznih oddelkov pod budnim očesom inštruktorjev in ostalih članov izpitne komisije izkazovali svoje znanje vodenja na različnih scenarijih intervencij (požar stanovanjske hiše, požar v večstanovanjskem bloku, požar gospodarskega poslopja, gozdni požar, itn.). Zahvaljujoč osvojenemu znanju sta naša gasilca sedaj usposobljena za vodenje intervencij večjega obsega in vodenje oddelka. Tečaj je bil po besedah naših gasilcev precej obširen in temu primerno tudi razmeroma naporen.

Gasilcema PGD Velika Loka čestitamo za opravljen tečaj in želimo veliko sreče pri nadaljnem delu.

Pripravil: Andraž Rihar

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.