Velika Loka pri Grosupljem.

zemljevid občine Grosuplje

Zemljevid občine Grosuplje - avtor: Jože Miklič

Velika Loka leži na skrajnem vzhodnem robu grosupeljske občine v južnem delu kraške dolinice pod Peščenikom blizu Višnje gore. Skozi naselje teče potok Breg, ki izvira par 100 metrov pred vasjo, na ravnini med Veliko in Malo Loko, ponikne pa že na koncu vasi. Ob tem kratkem potoku sta včasih stala in delovala dva mlina (Mišnikov in Babnikov). Preko potoka se pne viadukt dolenjske železnice (na severnem robu vasi), ki je bil zgrajen leta 1894. viadukt je dolg 161,85m, visok 20m in ima 10 lokov razpona po 12m. S tem je to največji objekt v vasi in tudi najbolj razpoznaven.

In kako izgleda naša vasica na zemljevidu? Ja, poglejte si: http://goo.gl/maps/xDrTq

Vas je sorazmerno strnjena in leži na obeh straneh ceste in potoka na 330 m.n.m. Na vzhodni strani vasi, tik pod vrhom delno gozdnatega Babjeka je zaselek Dóle (okoli 400 m.n.m.) z nekaj kmetijami in vikendi. Na jugu doline, v bregu ob cesti Grosuplje-Krka je del vasi pripadajočega zaselka Na šoli – tik ob sosednji vasi Luče. Na zahodu po dolini pridemo do Žalne, kjer je tudi postaja dolenjske železnice. (Vir opisa je knjižica: Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.)

Znamenitost vasi je viadukt, posebna je po tem, da nima gostilne, nima trgovine ima pa prostovoljno gasilsko društvo v okviru katerega deluje tudi Gledališče pod mostom. Da, naš kraj, ki ima vsega par sto prebivalcev ima svoje gledališče.

Imate stare slike vasi, veste kaj kar mi ne vemo, pa bi bilo zanimivo za druge? Vabljeni, da se mi oglasite na moj e-mail: marko.bitenc2@siol.net .

Comments are closed.