Viadukt Velika Loka

Viadukt nad Veliko Loko, je bil zgrajen leta 1894, ko se je gradila Dolenjska proga. Gradnjo odseka Grosuplje-Novo mesto so pričeli 29. septembra 1892 v Novem mestu. 7. aprila 1894 je iz Ljubljane v Novo mesto pripeljal komisijski vlak, čemur je 1. junija istega leta sledila svečana otvoritev proge. Prvotni viadukt je bil kamnit, imel je 10 polj z loki po 12 metrov in 9 stebrov. Spodnja fotografija je bila posneta s hriba nad Veliko Loko (v bližini zaselka Dole). Očitno je to ena redkih ohranjenih fotografij prvotnega – kamnitega viadukta, saj sem od treh različnih ljudi dobil isto fotografijo.

Viadukt je bil podrt med II. svetovno vojno (19. septembra 1943) in od njega sta ostala le obojestranska opornika in oba stebra, ki se nahajata v obsegu nasipnega stožca. Ostali so tudi vsi temelji.

Po izgledu je bil enak današnjemu, ki so ga ponovno zgradili leta 1947. Tole pa je eden od poizkusov ujeti isti kot posnetka.

Obnova viadukta po vojni

V cilju prihranitve železa in hitrejše obnove je bilo odločeno, da se objekt obnovi v isti obliki kakor je bil pred porušitvijo t.j. kot viadukt s polkrožnimi oboki razpetine 12 m. Na ta način so se izkoristili stari temelji in poraba železa v obokih je bila minimalna – primerjano s količino železa pri železni konstrukciji. Situacija in izmere stebrov sta povzeti po načrtu starega kamnitega viadukta. Zaradi hitrejše obnove prometa je bil narejen lesen oder za prestopanje potnikov, ki je služil tudi pri betoniranju viadukta (novi viadukt je armirano betonski). Da so zmanjšali vpliv krčenja betona se je betoniralo lok v lamelah s presledkom en dan. Stebri so betonirani z dvema vrstama betona – čelni zid z močnejšo mešanico polnilo pa z nekoliko manj močno z dodatkom 15% kamna Betoniralo se je istočasno. Na ta način čelni zdi ni imel (nima) skoraj nikakršnih horizontalnih pritiskov od polnila in prometa.

Potek gradnje (citirano iz tehničnega poročila): “Predvideno je, da se na desni strani smeri Ljubljana – Karlovac postavi najpreje na celotni dolžini vijadukta 150m dolg lesen transportni oder, ki sega do niveleta, t.j. 20m nad zemljo. Ta naj služi v prvi vrsti za prehod prestopajočih potnikov, tako, da se čimpreje vzpostavi potniški promet Ljubljana – Novo mesto. Na nasprotni strani bo v celotni dolžini vijadukta deloval stolpni žerjav nosilnosti 1500 kg z akcijskim radijem 20m. Stolpni žerjav bo služil v glavnem prenosu betonske mešanice od mesta strojnega mešanja, ki bo koncentrirano ob nasipnem stožcu na ljubljanski strani, kot tudi za montažo pri odranju. V slučaju, da žerjav odpove, je predviden transport betonske mešanice po transportnem odru z vagoneti. Vsled štednje na porabi lesa za odranje lokov, je predvideno najpreje zgraditi stebre II – V, nato 5 lokov do stebra V. Med strjevanjem teh lokov je betonirati ostale stebre VI – VIII in nato še ostalih 5 lokov.

Opažni oder za lok je projektiran kot tročlenski lok iz žebljanih veznikov, po številu 5 za vsako polovico betonskega loka. Vsaka polovica tročlenskega loka sestoječa iz 5 5 veznikov se že na zemlji sestavi z vetrnimi in ostalimi vezmi in nato dvigne z žerjavom na svojo mesto. Betonirajo se lokovi od 1 – 5 naenkrat, v lamelah, ki se vrstijo zaporedno od podpore loka do temena. Lamele, ki se jih betonira v enem dnevu, naj so vse enake, tako da gradnja lokov enakomerno raste. Da se zmanjšajo napetosti in deformacije stebra V, ki nastopijo vsled horizontalne sile na steber V. pri prvi etapi gradnje lokov, je predvidena montažna vez, ki se pri izgraditvi vseh desetih lokov odstrani. Konzole iz tirnic XI., ki služijo kot podpora opažnemu odru za lok, je po odstranitvi opaža obdati z železno mrežico in nato z betonom napraviti obliko kvadra.

Ljubljana, dne 4.10.1945″ – konec citata.

Nekateri (tudi Slovenske železnice) imenujejo viadukt Velika Loka tudi “viadukt Žalna” – verjetno, ker je Žalna najbližje postajališče (železniško) našemu viaduktu. Zanimanje za viadukt je predvsem med ljubitelji železnice in vsega kar je povezanega z njo. Obstaja kar nekaj slik viadukta po raznih forumih - na tej strani pa je kar kratka reportaža: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=5838

In še nekaj “domačih” slik viadukta:

Comments are closed.